wtorek, 2 grudnia 2014

Mikołajki w Klubie

Drodzy Klubowicze,
      Nasze Klubowe Mikołajki odbędą się 8 grudnia (poniedziałek) o godz. 10. W tym roku organizujemy je wspólnie z grupą uczęszczającą na zajęcia rytmiki w Domu Kultury. Prosimy każdego, kto zechce wziąć udział w spotkaniu z Mikołajem o przygotowanie podpisanego prezentu dla swojego malucha. Prosimy, aby była to książeczka - chcemy żeby wszystkie dzieci dostały podobne prezenty. Zechcemy też jak co roku przygotować mały poczęstunek i dlatego prosimy wszystkich o przyniesienie domowych wypieków i kawy lub herbaty w termosie.

       Z racji organizacji Mikołajek w poniedziałek, środowe spotkanie (10 grudnia) nie odbędzie się.

Do zobaczenia!

wtorek, 30 września 2014

Spotkanie w Klubie po wakacyjnej przerwie!

Witajcie,
      Już jutro nasze pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Mam. Godzina i miejsce spotkań pozostają bez zmian, czyli zaczynamy o 10.45 w DK Ruta przy ul. Różanej.

Zapraszamy gorąco!

wtorek, 3 czerwca 2014

Opowieści Porodowe cz. II

Drodzy Klubowicze!

Drugie spotkanie z cyklu Opowieści Porodowe odbędzie się w czwartek 12 czerwca o godz. 10.45 w Family Cafe.

Do zobaczenia!

piątek, 9 maja 2014

Opowieści porodowe     Pierwsze spotkanie z cyklu „Opowieści porodowe„ już za nami.  Tego dnia stworzyłyśmy wspólnotę łączącego nas wszystkie doświadczenia jakim był poród.  Wspominając te wyjątkowe przeżycia, emocje oraz myśli temu wydarzeniu towarzyszące, byłyśmy znowu obecne ” tam- na sali porodowej, operacyjnej,  w domu narodzin, w naszych domach….”

Dzielenie się  daje moc, otwiera i zmienia.  

Dziękujemy wszystkim obecnym! 

I do zobaczenia następnym razem!


wtorek, 6 maja 2014

Opowieści Porodowe- bezpłatne spotkania dla Mam z Małymi Dziećmi

Opowieści Porodowe- bezpłatne spotkania dla Mam z Małymi Dziećmi organizowane przez Aktywną Mamę we współpracy ze Stowarzyszeniem Blisko Mamy i Taty

Poród- wielkie i wyjątkowe przeżycie dla każdej kobiety.
Poród- niepowtarzalny czas w którym kobieta jest darem dla swojego dziecka a rodzące się dziecko staje się darem dla rodziców.
Poród – wydarzenie, w którym kobieta doświadcza całą gamę emocji zarówno tych najpiękniejszych jak i tych trudnych.
Poród- czas, o którym niejednokrotnie chcemy zapomnieć, czas, który można i warto odczarować…

Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy do wspólnego dzielenia się doświadczeniami związanymi z porodem.

Miejsce: Family Cafe ul. Dziewanny 3/3a
Termin spotkań: I-szy czwartek każdego miesiąca, godz. 10.45
Najbliższe spotkanie już 8 maja.

Aktywna Mama: http://aktywnamama.com.pl/
Family Cafe: http://familycafe.pl/

wtorek, 3 grudnia 2013

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza niepracujące mamy z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ ścieżce kariery obejmującej szkolenie „KADRY I PŁACE Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA” w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Spełniające łącznie następujące warunki:
                    zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego;
                    wiek aktywności zawodowej (od 25 do 34 roku życia);
                    posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
                    brak podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
                    zainteresowanie podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych;
                    gotowość do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy oraz do odbycia trzymiesięcznego stażu,
                    gotowość męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.

Ścieżka kariery obejmuje:
                    Doradztwo indywidualne – 3 godz./osobę;
                    Coaching psychologiczny – 8 godz./osobę;
                    Szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”;
                    Trzymiesięczny płatny staż;
                    Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów – 8 godz./grupę;
                    Wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna dla 1 uczestniczki.

Uczestniczkom zapewniamy:
                    materiały szkoleniowe i pomocnicze;
                    wyżywienie;
                    stypendia szkoleniowe/stażowe;
                    zwrot kosztów przejazdu;

NABÓR W TERMINIE: LISTOPAD  - GRUDZIEŃ 2013 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, w zakładce projektu „PWP Rynek pracy dla mam”, pod numerami telefonów 81 532 10 30/33, oraz w Biurze Projektu „PWP Rynek pracy dla mam” przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.